Změny přijaté na IX. Sjezdu Moravského rybářského svazu

19.11.2019

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020.

Změny základních dokumentů

Stanovy:

  1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů - brigády.
  2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,- Kč pro členy od 16-ti let (bez výjimky).
  3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,- Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,- Kč.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových

Povinné vybavení: 

  • Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu.
  •  Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).


Počet a množství úlovku:

  • V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb.
  • Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit.
  • Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks.
  • Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg.
  • Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.  
Vytvořte si webové stránky zdarma!