Zápis z náhradní členské schůze pobočného spolku

30.05.2022

Náhradní členská schůze byla svolána na den 5.3.2022 ve 14 hodin do restaurace U kostela v  Rudíkově

Program schůze :

1. Prezentace a zahájení

2.Volba mandátové a revizní komise

3.Zpráva o činnosti pobočného spolku

4.Zpráva hospodáře

5.Schválení účetní uzávěrky za r.2021

6.Volba členů výboru a členů kontrolní a revizní komise pobočného spolku

7.Diskuse

8.Závěr

1 .     Pan Z. Smrček předseda pobočného spolku konstatuje že podle přiložené listiny je přítomno 54 členů pobočného spolku a člen.schůze není schopna se usnášet. Po splnění předepsaných podmínek dle Stanov Moravského rybářského svazu ,z.s. a o 15 minut později byla schůze schopna usnášení.

2.   Předseda pobočného spolku podal zprávu o činnosti výboru za r.2021

3.   Hospodář organizace informoval o splnění zarybňovacího plánu a o úlovcích na spolkových revírech

4.   Ekonom organizace podal zprávu o příjmech a výdajích v r.2021

5.   Volba členů výboru pobočného spolku, jako kandidáti navrženi                                                                                                     1.Zdeněk Smrček 2.Vladimír Kozlíček 3.Josef Krčál 4.Libor Cejpek 5.Petr Jaroš 6.Karel Doležal 7.Zbyněk Kašpar

      Členové výboru byli v tomto pořadí náhradní členskou schůzí  zvoleni.

6. Volba kontrolní a revizní komise :  z řad přítomných byli navrženi jako kandidáti 1. Alois Lysý 2. Jiří Man 3.Michal Němec 

     Členové revizní komise byli náhradní členskou schůzí zvoleni.

7. Diskuse   / členové se zajímali o možnost brigád, o zarybnění revírů v r.2022 a o podmínky přijímání mládeže

8. Závěr   / V 15,30 hod předseda výboru svolanou náhradní členskou schůzi ukončil.                         


Vytvořte si webové stránky zdarma!