POZOR: Změny bližších podmínek

06.04.2018

Na základě vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:

  1. v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin
  2. v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin

Svazový výbor touto cestou dále opravuje tiskové chyby v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových: 

č. 461 182 Želetavka 2B

V popisu chybně uvedena míra kapra 40 - 70 cm max., platí míra kapra 45 - 70 cms max.

č. 461 400 Želetavka 2C

Popis doplněn: Zákaz lovu ze břehu souběžného s náhonem (od hráze po přítok), v místě vyznačeného tabulemi.Míra kapra 45 cm, štiky 60cm.

Vytvořte si webové stránky zdarma!