Posunutí placení členství pro rok 2021

Svazová rada na základě hlasování per rollam rozhodla o posunutí placení členství MRS o dva měsíce, to znamená do konce dubna 2021.