Oprava Bližších podmínky výkonu rybářského práva

24.12.2023

Vážení přátelé, v tištěné podobě BPVRP pro MP revíry se vyskytly dvě chyby

  1. V bodě II., odst. a) chybí upřesnění denní doby lovu v měsíci duben
  2. V bodě V., odst. 2. chybí upřesnění povolené doby lovu přívlačí

Chyby vznikly nepozorností při převodu textu do nového formátu požadovaného tiskárnou. Oba nedostatky jsou sice jednoznačně stanoveny platnou legislativou, nicméně může nastat situace, kdy některý z lovících se bude snažit těchto chyb využít. 

Přikládáme opravené znění obecných BPVRP pro MP revíry a obecné BPVRP pro P revíry.

Vytvořte si webové stránky zdarma!